Our History

We'll focus on practical strategies to solve real problems that move you forward and fast!

STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru a lua o decizie bine fundamentată, îți trebuie informații corecte și complete. Atât pentru proiecte noi, cât și pentru conversii sau renovări, documentul care stă la baza deciziei de investire este studiul de fezabilitate, cu cele trei componente ale sale: analiza pieței, definirea produsului și definirea calculului indicatorilor economici. Serviciile noastre pot fi:

 • analiza/ selecția locației
 • cercetări de piață
 • studii de oportunitate
 • PIP

AFILIERE LANȚ HOTELIER

Probabil cea mai importantă alegere pe care un investitor în această industrie trebuie să o dacă este soluția de operare, adică afilierea la un brand și modul de abordare a managementului. Tipul de investitor, locația, dimensiunea și poziționarea proprietății, precum și strategia de exit sunt elementele care intră în ecuația acestei opțiuni. Alegerea brandului sau a partenerului potrivit se face pe baza unei matrice decizionale, folosind criterii obiective și relevante pentru fiecare proiect în parte. Serviciile noastre pot fi:

 • identificarea soluției optime
 • întocmirea documentației
 • realizarea corespondenței
 • asistență pentru negocierea contractului

ASISTENȚA TEHNICĂ

Hotelul este o clădire particulară cu multe reglementări specifice și bune practici în ceea ce privește amplasarea și dimensionarea funcțiunilor sau siguranța oaspeților. În același timp, trebuie să se asigure utilizarea optimă a spațiilor, operarea facilă, activitatea fluentă și, nu în ultimul rând, conformarea cu criteriile de clasificare sau cu standardele de lanț. Aceste aspecte sunt cunoscute în detaliu doar de profesioniștii din domeniu. Serviciile noastre pot fi:

 • tema proiectării și design-ului
 • selecția arhitectului/designerului
 • asistență pentru proiectare și design
 • conformarea criteriilor de clasificare
 • conformarea standardelor de lanț

ASISTENȚA PENTRU FINANȚARE

Una dintre etapele critice ale oricărui proiect o reprezintă finanțarea. Toate eforturile de până acum se adună în reprezentarea și susținerea proiectului în fața finanțatorilor. Premier Hospitality oferă „know-how-ul necesar pentru a expune proiectul, astfel încât finanțarea să fie obținută fără probleme. Serviciile noastre pot fi:

 • studii de oportunitate
 • asistență pentru finanțare
 • previziuni financiare

ASISTENȚA PENTRU EXECUȚIE

De-a lungul execuției, rolul consultantului constă în propunerea unor soluții tehnice, prezentarea bunelor practici din industrie, oferirea specificațiilor și caracteristicilor pentru dotări și echipări, precum și asigurarea păstrării elementelor de conformare cu criteriile de clasificare și cu standardele de lanț și oferirea de sugestii cu privire la furnizori și producători specializați. Serviciile noastre pot fi:

 • implementarea standardelor
 • soluții tehnice specifice
 • specificații pentru echipări și dotări

PRE-DESCHIDERE

Ai o singură șansă să faci o deschidere reușită! Pregătirea proprietății pentru a-și primi oaspeții este o activitate intensă și concentrată într-un timp foarte scurt: clasificarea, autorizarea, achizițiile de dotări, recrutarea și formarea echipei, bugetele de venituri și cheltuieli, implementările softurilor operaționale sau crearea standardelor și procedurilor de lucru sunt doar câteva dintre provocările mari ale acestei perioade. Serviciile noastre pot fi:

 • bugete de pre-deschidere
 • autorizare/permise/licențe
 • distribuție/tarife/marketing
 • recrutarea și instruirea personalului
 • standarde și proceduri
 • IT, FF&E și achiziții

MANAGEMENT

Managementul hotelier este o activitate care necesită pregătire și cunoștințe specifice. El implică un grad ridicat de implicare, ținând cont de specificul activității 24/7. Fie că este vorba de un management operațional, temporar sau de asset management, el poate fi făcut într-un raport optim cost/beneficiu doar de companii specializate, susținute de echipe multidisciplinare, prin servicii centralizate de suport pentru activitățile de revenue management, bugetare, e-commerce, marketing sau achiziții. Serviciile noastre pot fi:

 • management operațional
 • management temporar
 • asset management

TRANZACȚII

Scopul oricărui business este obținerea unui câștig, fie din operarea proprietății, fie din vânzarea acesteia. Hotelurile sunt printre cele mai valoroase proprietăți imobiliare, iar tranzacțiile sau asocierile în cadrul acestor proprietăți se realizează de cele mai multe ori pe canale private. Succesul unei astfel de tranzacții depinde de modul în care se pregătesc discuțiile, prin aducerea părților la un numitor comun de către un mediator discret și profesionist. Serviciile noastre pot fi:

 • identificarea oportunităților
 • intermediere/reprezentare
 • due diligence
[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Continuing upward trajectory

We work to understand your issues and are driven to ask better questions
in the pursuit of making your business work better.

Your goals are individual. We believe financial advice should be too.